Museum Events

7 February 2014
Sod-turning event of the Garden of Remembrance for the women and children who died in the Concentration Camps during the Anglo-Boer War and the Sol Plaatje Hall of the War Museum.

7 Februarie 2014
Sooispit geleentheid van die Tuin van Herinnering vir die vrouens en kinders wat in die Konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog oorlede is, asook die Sol Plaatje Saal van die Oorlogsmuseum.

8 Maart 2014
Kwilt-uitstalling deur die Oranje Kwiltersgilde

8 March 2014
Quilt Exhibition by the Oranje Quilters’ Guild


Meer inligting / More information